Poziv za učesnike/ce: Aktivni mladi – korak ka zajedničkim promenama

Poziv za učesnike/ce: Aktivni mladi – korak ka zajedničkim promenama

Mladi ljudi moraju imati priliku da vode promene u okviru svojih lokalnih zajednica. Takođe, moraju da razumeju i štite svoja ljudska i građanska prava, kao i da preuzimaju vodeće uloge u životu zajednice, jer će im to omogućiti da sami kroje životnu sredinu prema sopstvenim potrebama.

AKTIVIZAM MLADIH je glavni koncept zagovaranja za promene koje želimo da vidimo. Veoma je važno da kreativnost, inspiracija i aktivno učešće mladih u svim aspektima života oblikuju zajednicu i svet u skladu sa željenim standardima i potrebama.

Ako želimo da osnažimo promene u našim zajednicama i oblikujemo našu sredinu nabolje, moramo da stimulišemo aktivizam mladih „na licu mesta“. Moramo stvoriti inovativne metode koje će povratiti energiju i kreativnost mladih u naš svakodnevni život.

Ko? Organizacije iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Slovačke sprovode inicijativu Aktivni mladi – korak ka zajedničkim promenama.

Šta? Obuka koja će učesnicima/cama pomoći da obnove i osnaže stvarni aktivizam mladih i prilagode ga trenutnim okolnostima i postignućima.

Za koga? Mlade ljude uzrasta od 24 do 35 godina (sa mogućim izuzecima) koji su sposobni da se izraze na engleskom jeziku i dolaze iz: Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova*, Makedonije, Albanije, Grčke, Slovačke i Češke. Pored toga, trebalo bi da ste:

  • angažovan/a i aktivan/na omladinski radnik/ca, već upoznat/a sa osnovama aktivnog učešća mladih i njegovih različitih oblika, i svestan/na njegovog značaja za opšte blagostanje mladih,
  • posedujete iskustvo u vršnjačkoj edukaciji, delujući kao vršnjački edukator/ka sa različitim grupama mladih ljudi,
  • podržani od strane omladinske organizacije/strukture (lokalna kancelarija za mlade, informativni centar za mlade, omladinski savet) koju predstavljate za sprovođenje aktivnosti tokom i nakon završetka projekta,
  • motivisani da učite, kao i da se povezujete sa drugim učesnicima obuke i šire, u lokalnoj zajednici koju predstavljate.

Gde? Beograd, Srbija

Kada? 6 – 10. jun 2018.

Troškovi? Organizatori će pokriti sve troškove smeštaja i ishrane (pun pansion i smeštaj u dvokrevetnim sobama). Organizatori će obezbediti refundaciju troškova putovanja, pozivajući učesnike/ce da pronađu najekonomičniji način prevoza, uz prethodnu saglasnost organizatora prilikom odabira načina putovanja.

Kako se prijaviti? Ako ste zainteresovani za ovu inicijativu i obuku možete pročitati više o tome na linku na kom takođe možete i da aplicirate za učešće. Rok za prijavu je do 21. maja 2018.

Projekat podržava Evropska omladinska fondacija Saveta Evrope.

Da li imate pitanja? Pošaljite nam email na active.youth2018@gmail.com.

Povezani članci