Kovid(i) pravu INFO

Digitalna bezbednost na internetu

Zloupotreba Interneta se ne odnosi samo na najčešću asocijaciju koja se javLja u vezi sa ovim terminom – pornografiju, već se odnosi i na veb-sajtove sa štetnom tematikom – poput samoubistava, anoreksije, otmica, nacizma, droge,religija, itd. Sajtovi sa „korisnim“ savetima i nekredibilnim tekstovima, takođe su veoma opasni, utoliko više što ne privlče veliku pažnju ali […]