Poseta Solunu uspešno realizovana i nova partnerstva dogovorena

Poseta Solunu uspešno realizovana i nova partnerstva dogovorena

Delegacija Topličkog okruga, koju su činili Vladimir Mitrović, kao predsednik udruženja Intermedia i koordinator projekta „Moja opština – moje odluke“ i učesnici istoimenog projekta podržanog od strane Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope, realizovala je 9-10. februara 2018. godine posetu solunskoj opštini Ampelokipi.

Tokom dinamične i izuzetno produktivne posete, delegaciju su dočekali zamenik predsednika opštine Ampelokipi Georgis Katzikas, generalni sekretar Opštine Athanasios N. Papageorgiou, zajedno sa članovima opštinskog veća, kao i zaposleni Odseka za EU i međunarodne projekte, prikazujući detaljno omladinsku politiku opštine Ampelokipi, sa fokusom na različitim modalitetima za podsticanje omladinske participacije.

Članovi delegacije posetili su Skupštinu Grada Soluna, gde su ih dočekali član gradske Skupštine Geogrious Bazmadelis i Afrodita Bouikidis, iz Sektora za međunarodna partnerstva Grada Soluna. Za vreme razgovora, poseban fokus stavljen je na položaj i aktivnosti mladih tokom 2014, kada je Solun bio Evropska prestonica mladih, a domaćini su, osim sadržajnih prezentacija, gostima predstavili i različite objekte koji okupljaju mlade i nude sadržaje za mlade – atletski stadion, kulturni centar i gerontološki dom, u kome se sprovodi niz aktivnosti sa fokusom na intergeneracijskoj solidarnosti.

Na samom kraju posete bilo je reči i o daljim zajedničkim aktivnostima, koje će se u narednom periodu svesti na zajedničku pripremu i podnošenje projekata u okviru EU programa „Evropa za građane i građanke“ i Erasmus+ programa, kroz Omladinski prozor za Zapadni Balkan.

Povezani članci