Poziv za učesnike/ce: Aktivni mladi – korak ka zajedničkim promenama

Mladi ljudi moraju imati priliku da vode promene u okviru svojih lokalnih zajednica. Takođe, moraju da razumeju i štite svoja ljudska i građanska prava, kao i da preuzimaju vodeće uloge u životu zajednice, jer će im to omogućiti da sami kroje životnu sredinu prema sopstvenim potrebama.

Opširnije