SlideZa jače građansko društvo od 2002. godine

O nama

Intermedia civilnu inicijativu je pokrenula grupa mladih ljudi sa decenijskim iskustvom u relevantnim oblastima, čineći multidisciplinarni tim od predstavnika mladih, sportskih kolektiva, privatnih preduzetnika, lokalne samouprave i javnih preduzeća, prosvetnog sektora, nacionalnih manjina i poljoprivrednih proizvodača. Naše udruženje je otvoreno i za sve zainteresovane za uključivanje u kreiranje pozitivnijeg okruženja na teritoriji opštine u kojoj živimo.

Udruženje je nastalo kao neformalno, pod istim imenom, u januaru 2002. godine. U februaru 2010. godine i zvanično je upisano u registar  udruženja Agencije za privredne registre.

Struktura prihoda po izvorima

Donacije

70%

Prihodi od pružanja usluga

20%

Članarine i ostali prihodi

10%

Udruženje Intermedia svoje statutarne ciljeve
ostvaruje kroz tri ključne prioritetne ose

Transparentnost, odgovornost i borba protiv korupcije

Uspostavljanje mehanizama kontrole trošenja javnih finansija i jačanje transparentnosti vršenja lokalne vlasti. Borba protiv korupcije u javnim nabavkama i projektima javnog informisanja finansiranih iz lokalnih budžeta.

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Jačanje kapaciteta civilnog i javnog sektora na lokalnom nivou za učešće na projektima međunarodne i prekogranične saradnje. Edukacija mladih i kampanje javnog zagovaranja o važnim društvenim promenama.

Zaštita i čuvanje životne sredine

Izrada i revizija lokalnih politika u oblasti zaštite životne sredine (strateški i akcioni planovi iz oblasti zaštite životne sredine). Iniciranje i sprovođenje akcija čišćenja i čuvanja životne sredine.

Naši prijatelji, donatori i partneri na projektima