[rev_slider_vc alias=”fullscreen-image-slider”]

Aktuelnosti

Radionice za „Skok ka jednakosti polova“

Mlade žene, treneri ritmičke gimnastike iz Beograda, održavaju radionice u okviru projekta „Skok ka jednakosti polova“. Devojke koje su prošle inicijalni trening nastavile su sa prenosom znanja ritmičarkama koje treniraju.

Opširnije

Održan trening za „Skok ka jednakosti polova“

Inicijalnim treningom počelo je sprovođenje projekta „Skok ka jednakosti polova“. Mlade žene, treneri ritmičke gimnastike iz Beograda, okupile su se da se bolje upoznaju sa metodama neformalnog obrazovanja, ljudskim pravima sa akcentom na jednakosti polova, ali i načinima na koji mogu da primene stečeno znanje, a sport upotrebe kao poligon za promociju i zaštitu ljudskih i prava žena.

Opširnije

Najavljujemo „Skok ka jednakosti polova“

Vreme je za „Skok ka jednakosti polova“, projekat koji će naše udruženje sprovoditi u saradnji sa Gimnastičkim društvom Palilula. Aktivnosti su planirane u periodu maj-septembar, a kada se uslovi steknu usled pandemije korona virusa, prva u nizu biće inicijalni trening za trenere ritmičke gimnastike sa teritorije Beograda.

Opširnije

Naši prijatelji, donatori i partneri na projektima

PROGRAMI UDRUŽENJA INTERMEDIA

Transparentnost i odgovornost

Uspostavljanje mehanizama kontrole trošenja javnih finansija i jačanje transparentnosti vršenja lokalne vlasti. Borba protiv korupcije u javnim nabavkama i projektima javnog informisanja finansiranih iz lokalnih budžeta.

Zaštita i čuvanje životne sredine

Izrada i revizija lokalnih politika u oblasti zaštite životne sredine (strateški i akcioni planovi iz oblasti zaštite životne sredine). Iniciranje i sprovođenje akcija čišćenja i čuvanja životne sredine.

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Jačanje kapaciteta civilnog i javnog sektora na lokalnom nivou za učešće na projektima prekogranične saradnje. Edukacija stanovništva o prednostima evrointegracija i koristi od usvajanja evropskih vrednosti i standarda.

O NAMA

Intermedia civilnu inicijativu je pokrenula grupa mladih ljudi sa decenijskim iskustvom u relevantnim oblastima, čineći multidisciplinarni tim od predstavnika mladih, sportskih kolektiva, privatnih preduzetnika, lokalne samouprave i javnih preduzeća, prosvetnog sektora, nacionalnih manjina i poljoprivrednih proizvodača. Naše udruženje je otvoreno i za sve zainteresovane za uključivanje u kreiranje pozitivnijeg okruženja na teritoriji opštine u kojoj živimo.

Udruženje je nastalo kao neformalno, pod istim imenom, u januaru 2002. godine. U februaru 2010. godine i zvanično je upisano u registar  udruženja Agencije za privredne registre.

Donacije
70%
Prihodi od pružanja usluga
20%
Članarine
10%

Struktura prihoda udruženja po izvorima.

Javite nam se da radimo zajedno

Kontakt informacije








pattiwplk