Programi udruženja Intermedia

Udruženje Intermedia svoje statutarne ciljeve ostvaruje kroz tri ključne prioritetne ose

korupc

Transparentnost i odgovornost

Uspostavljanje mehanizama kontrole trošenja javnih finansija i jačanje transparentnosti vršenja lokalne vlasti. Borba protiv korupcije u javnim nabavkama i projektima javnog informisanja finansiranih iz lokalnih budžeta.

ekologija

Zaštita i čuvanje životne sredine

Izrada i revizija društveno odgovornih lokalnih politika u oblasti zaštite životne sredine (strateški i akcioni planovi iz oblasti zaštite životne sredine). Iniciranje i sprovođenje akcija čišćenja i čuvanja životne sredine.

kretanje

Evropske integracije i međunarodna saradnja

Jačanje kapaciteta civilnog i javnog sektora na lokalnom nivou za učešće na projektima prekogranične saradnje. Edukacija stanovništva o prednostima evrointegracija i koristi od usvajanja evropskih vrednosti i standarda.