Završna konferencija projekta „Ka odgovornim politikama u oblasti ZŠS“

Završna konferencija projekta „Ka odgovornim politikama u oblasti ZŠS“

U Brzeću je održana konferencija organizacija civilnog društva iz Topličkog okruga koje su učestvovale na projektu „Ka društveno odgovornim politikama u obasti zaštite životne sredine“.

Na konferenciji je predstavljen tok i realizacija projekta koji su realizovale nevladine organizacije okupljene oko Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava iz Prokuplja. Prema rečima učesnika konferencije, organizacije civilnog društva su ostvarile izvesne pomake u saradnji sa lokalnim samoupravama, ali je zajednički zaključak da na tom polju mora još dosta toga da se uradi. Najbolju saradnju ostvarile su organizacije civilnog društva koje se bave odgovornim trošenjem budžetskih sredstava i one koje se bave zaštitom životne sredine.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici svih lokalnih samouprava Topličkog okruga, a predstavljeni su i primeri dobre prakse – usvajanje ili pokretanje inicijative za usvajanje lokalnih planova iz oblasti zaštite životne sredine, koji su inicirani i podržani ovim projektom. Predstavnik Centra za razvoj i saradnju regiona iz Kuršumlije Stefan Mitrović je predstavio napore ove lokalne samouprave u oblasti zaštite životne sredine, kao i rezultate projektnog finansiranja lokalnih organizacija civilnog društva iz budžeta opštine. On je tom prilikom izneo podatke koliko je sredstava i za koje namene utrošeno, istakavši da je na ovom prvom konkursu iz budžeta izdvojeno četiri miliona dinara i da su podržani svi projekti za koje su aplicirale lokalne nevladine organizacije.

Mirjana Bjeletić iz Opštine Prokuplje je predstavila metodologiju i tok revizije Lokalnog ekološkog akcionog plana te opštine.

Brzece-05

Tok i realizaciju projekta „Ka društveno odgovornim politikama u obasti zaštite životne sredine“ predstavio je predsednik Udruženja Intermedia iz Blaca Vladimir Mitrović, koji je izneo podatke u kojoj meri su postignuti planirani cijevi i zadaci projekta. Prema njegovim rečima, najznačajnija saradnja ostvarena je na nivou nevladinih organizacija u Topličkom okrugu, dok su na drugom mestu ostvareni veliki pomaci u saradnji sa lokalnim samoupravama.

„Za većinu inicijativa koje su naše organizacije pokretale, uspeli smo da dobijemo podršku od strane lokalnih samouprava“ rekao je Mitrović, naglasivši da je najlošija saradnja i komunikacija uopšte ostvarena sa biznis sektorom. „Introvertnost biznis sektora ostaje za sada najveći problem, što nije u skladu sa našim očekivanjima, jer smo ostvarili najveće pomake u saradnji sa onim akterima u lokalnoj zajednici od koje smo najmanje očekivali, a to je javni sektor i lokalna samouprava. Ogromno nepoverenje koje vlada među našim privrednicima dolazi otuda što su godinama bili izvori finansiranja različitih političkih inicijativa i kampanja, tako da su sada nepoverljivi prema skoro svima“ izjavio je on.

Nosilac projekta je Toplički centra za demokratiju i ljudska prava iz Prokuplja. Direktor ove organizacije Dragan Dobrašinović je zahvalio svim akterima društvenog života na nivou Topličkog okruga koji su uzeli učešće i pomogli da se formira jedna heterogena grupa – konzorcijum organizacija okupljenih oko uzvišenih ciljeva na opštu korist naših građana. On je tom prilikom izrazio zadovoljstvo zbog konstruktivnih predloga i ostvarenog šireg dijaloga koji je pomogao da se u lokalnim samoupravama pokrenu inicijative za formiranje Saveta za zaštitu životne sredine, čija je uloga snažnija kontrola trošenja budžetskih sredstava namenjenih životnoj sredini, te efikasnije delovanje u suočavanju sa najvećim ekološkim problemima.

Dobrašinović je takođe najavio da će i nakon završetka ovog projekta organizacije koje su na njemu učestvovale nastaviti saradnju i predložio modele umrežavanja sa konkretnim mehanizmima, na bazi svakodnevne komunikacije.

Brzece-03

Na konferenciji je predstavljen dokument „Unapređenje životne sredine na nivou lokalnih samouprava u topličkom okrugu“, publikacija koja je nastala u toku realizacije projekta. Ovaj dokument bi, sa zapažanjima grupe autora koji su učestvovali na realizaciji projekta i smernicama trebalo da posluži kao praktični priručnik i pomogne donosiocima odluka na nivou celog okruga kako da se unapredi stanje u oblasti životne sredine.

Projekat „Ka društveno odgovornim politikama u obasti zaštite životne sredine“ je podržan od programa SENSE koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC), a program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Povezani članci

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.