Održana konferencija za mlade u okrivu projekta „Moja opština – moje odluke“

Održana konferencija za mlade u okrivu projekta „Moja opština – moje odluke“

U sali Kulturnog centra „Drainac“ u Blacu, u četvrtak 14. decembra je održana konferencija projekta „Moja opština – moje odluke“, koji udruženje Intermedia realizuje na teritoriji Topličkog okruga i koji ima cilj da doprinese povezivanju mladih ljudi i lokalnih institucija na procesima od značaja za mlade.

Na konferenciji su prisustvovali mladi koji učestvuju u radu studentskih parlamenata, nevladinih organizacija i omladinskih fondova, ali i pripadnici lokalne vlasti, javnih preduzeća i ustanova. Prisutnima se u uvodnom delu obratio koordinator projekta i predsednik udruženja Intermedia – Vladimir Mitrović, koji je tom prilikom izrazio zahvalnost na aktivnom učešću na projektnim aktivnostima, a predstavnicima lokalne samouprave i javnih preduzeća zahvalio na podršci i razumevanju koje su iskazali za brojne inicijative mladih na lokalnom nivou.

Manji budžet za program omladine i sporta

Zamenik predsednika opštine Blace – Ivan Burgić je izneo informacije na koje načine je lokalna samouprava do sada pomagala omladinske inicijative i izrazio spremnost i nadu da će se i u narednom periodu voditi dosledna i proaktivna omladinska politika i omogućavanje aktivnijeg učešća mladih u procese koji su od značaja za njih.

– Mada je za sledeću budžetsku godinu finansijsko izdvajanje za program razvoja sporta i omladine na lokalnom nivou u izvesnoj meri smanjen, kao odgovorni nosioci javne vlasti nastavićemo sa podrškom omladinskom sektoru. Iako smo unapredili mnogo sadržaja za kvalitetnije provođenje slobodnog vremena mladih u infrastrukturnom smislu kao što su bazen, tereni za male sportove, sportska hala i ostali sadržaji, mladima je neophodna i podrška u obezbeđivanju prostora za kreativno delovanje, pisanje projekata i osmišljavanje brojnih akcija. Zato se u te svrhe završava opremanje zgrade Omladinskog centra, gde će mladi moći da se okupljaju i sprovode svoje ideje u delo.

U diskusiji su prisutni predlagali nove modele finansiranja omladinskih projekata i akcija koje pokreću neformalne grupe, s obzirom da postoje zakonske procedure koje onemogućavaju direktno finansiranje tih grupa iz budžeta lokalnih samouprava. Neki od predloženih modela oslanjaju se na iskustva učesnika koji su došli iz drugih gradova i opština.

Koncept volonterske knjižice

Govoreći o mogućnostima da mladi ostvaruju jaču vezu sa javnim sektorom i da od učešća u događajima od javnog interesa mogu imati i konkretnih koristi, v.d. direktora Turističke organizacije Blace – Ana Antić prezentovala je koncept volonterske knjižice koji je ova javna ustanova počela da primenjuje od leta 2017. godine kada je izdala volontersku knjižicu.

– Ovu ispravu mladi mogu da koriste kako bi sakupljali određeni broj volonterskih sati koji im se u nju upisuju i na bazi svog angažmana na poslovima u javnom interesu, kao što je volontiranje na manifestacijama ili nekim akcijama u javnim preduzećima i ustanovama, mogu da ostvare pravo na neko besplatno putovanje, besplatne ulaznice za neki sportski ili kulturni događaj, gradski bazen i slično.

Ona je naglasila da je ovaj koncept i u Blacu zaživeo apsolutno u skladu sa Zakonom o volontiranju i pozvala sve mlade da se prijave za svoju volontersku knjižicu.

Kancelarija za mlade – održiv model za pitanja mladih ili teret za budžet lokalne samouprave?

Diskusijom o funkcionisanju kancelarija za mlade u opštinama Topličkog okruga učesnici konferencije su se saglasili da je ova institucija koja je zamišljena kao idealno mesto gde se slivaju kvalitetne omladinske ideje, predlozi projekata i razne akcije, sve češće gubi svoju pravu svrhu i u mnogim opštinama postaje samo još jedna institucija koja opterećuje budžet te opštine, pritom ne vršeći svoju ulogu zbog koje je osnovana. U tom smislu, učesnici konferencije su predložili da se preko Saveta za mlade i članova Opštinskih veća zaduženih za pitanja omladine i sporta opštinama upute inicijative da se posebna pažnja posveti radu kancelarija za mlade – da se formiraju u opštinama u kojima ne postoje, a tamo gde postoje da se aktivnije bave uključivanjem mladih u kreiranje i sprovođenje omladinskih politika.

Izveštaj o radu sa pregledom brojnih inicijativa koje je realizovala Kancelarije za mlade opštine Bace u periodu od 2008. do 2015. godine kada je prestala sa radom, predstavio je tadašnji koordinator ove kancelarije Miloš Čolić, koji je tom prilikom izrazio spremnost da budućem koordinatoru KZM stavi na raspolaganje svoje iskustvo i znanje u radu sa omladinom. On je takođe istakao da je mladom čoveku koji želi da se aktivno uključi u procese od značaja za mlade na lokalnom nivou jako važna motivacija, u vidu podrške i poverenja od strane osnivača kancelarije, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Povezani članci