Ka društveno odgovornim lokalnim politikama iz oblasti zaštite životne sredine

Ka društveno odgovornim lokalnim politikama iz oblasti zaštite životne sredine

Udruženje Intermedia učestvuje u projektu „Ka društveno odgovornim lokalnim politikama u oblasti zaštite životne sredine“ u konzorcijumu organizacija iz okupljenih oko Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava iz Prokuplja. Ovaj projekat bavi se aktivnom promocijom održivog razvoja i unapređenja lokalnih politika u oblasti životne sredine na području Topličkog okruga/Južne Srbije.

Poznavajući kapacitete naših institucija na lokalnom nivou u Topličkom okrugu, smatrali smo da je neophodno dodatno raditi na jačanju kapaciteta pre svega lokalnih samouprava, zatim civilnog društva, a potom i ostalih sektora društva na lokalnom nivou (mediji, obrazovne institucije, itd.).

Imajući u vidu da je koncept životne sredine multidimenzionalan, opredelili smo se za delovanje kroz partnerstvo svih zainteresovanih strana (civilnog sektora, lokalnih samouprava i donosilaca odluka, medija, obrazovnih institucija, poslovne zajednice i drugih lokalnih subjekata) sa područja Topličkog okruga. Da bi smo obezbedili koordinaciju svog delovanja u sve četiri opštine, promovisanje politika održivog razvoja kod najšire javnosti i ostale aktivnosti odvijaće se sa regionalnog i lokalnog nivoa kroz sledeci set osmišljenih aktivnosti:

  1. Mapiranje ključnih aktera u oblasti zaštite životne sredine i selektiranje učesnika projektnih aktivnosti – I i II mesec realizacije projekta;
  2. Izgradnja kapaciteta pripadnika organizacija građanskog društva za učešće u procesima predlaganja i kontrole primene javnih politika u oblasti zaštite životne sredine u Topličkom okrugu i lokalnih vlasti za podizanje nivoa kooperativnosti u ovom procesu (II – IV mesec);
  3. Osnivanje i strukturisanje Lokalnih foruma za zaštitu životne sredine u opštinama Topličkog okruga (IV-VI mesec);
  4. Izrada modela saradnje građanskog društva i lokalnih vlasti u oblasti zaštite životne sredine, koji sadrži mehanizme uključivanja građanskog društva u proces predlaganja i nadzora nad sprovođenjem politika i budžetske potrošnje (V-VIII mesec);
  5. Promotivne aktivnosti – TV emisije, lifleti, upitnici za građane, izrada web sajta (III-X mesec);
  6. Izrada publikacije „Ka društveno odgovornim lokalnim politikama u oblasti zaštite živone sredine“ (VII-IX mesec);
  7. Završni okrugli sto i debata o politikama i unapređenju kvaliteta životne sredine na lokalnom nivou, uz učešće svih relevantnih predstavnika Topličkog okruga, predstavnika nadležnih ministarstava životne sredine, lokalne uprave, finansija, SKGO-a, međunarodnih aktera, medija i aktivnih OCD-a i drugih zainteresovanih strana.

Projekat „Ka društveno odgovornim politikama u obasti zaštite životne sredine“ je podržan od programa SENSE koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC), a program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Povezani članci

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.