Poziv za učešće u projektu „Moja opština – moje odluke“

Poziv za učešće u projektu „Moja opština – moje odluke“

Udruženje građana “Intermedia” iz Blaca organizovaće u periodu 13 – 15. oktobar 2017. godine na Zlataru seminar „Moja opština – moje odluke, kao prvu aktivnost u okviru istoimenog projekta.

Projekat „Moja opština – moje odluke“ ima za cilj povećanje učešća mladih u procesima donošenja odluka na nivou Topličkog okruga, a realizuje se u periodu septembar 2017 – februar 2018. uz podršku Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope.

Cilj projekta je da doprinese povezivanju mladih ljudi i lokalnih institucija, pre svega – opštinskih službi, upoznajući mlade sa tim kako funkcioniše lokalna administracija, i sa druge strane – pokazujući lokalnim samoupravama da su mladi neophodan partner pri donošenju svih lokalnih odluka od značaja za stanovništvo. Kroz zajedničku obuku predstavnika lokalne samouprave i predstavnika mladih iz okruga, ideja je da mladi spoznaju kako funkcioniše lokalni sistem i kako oni mogu uticati na njega, i sa druge strane – da lokalna samouprava bolje razume poziciju i stavove mladih.

Inicijalnu obuku će pratiti niz lokalnih aktivnosti mladih polaznika (radionice, rad na zajedničkim preporukama za lokalne aktere, okrugli sto sa ciljem predstavljanja rezultata projekta), kao i studijska poseta opštini Ampelokipi u Solunu, kao primeru dobre prakse kada je reč o zajedničkom odlučivanju i učešću mladih u procesima na lokalnom nivou.

Projekat treba da okupi predstavnike 4 opštine Topličkog okruga (Prokuplje, Kuršumlija, Blace i Žitorađa), između 20 i 35 godina starosti, iz različitih lokalnih struktura – lokalnih opštinskih službi koje se bave mladima, kancelarija za mlade, udruženja mladih i udruženja za mlade, neformalnih grupa mladih, školskih i studentskih parlamenata.

Sve zainteresovane pozivamo da dostave kratku biografiju i motivaciono pismo do 1500 karaktera do petka, 29. septembra 2017. na email adresu: office@intermedia.org.rs

Kandidati će o ishodu selekcije biti obavešteni do 02. oktobra 2017, a izabrani polaznici tom prilikom dobiće mail sa agendom treninga i detaljnim instrukcijama za dalje pripreme.

Povezani članci