Realizovan inicijalni trening u sklopu projekta „Moja opština, moje odluke“

Realizovan inicijalni trening u sklopu projekta „Moja opština, moje odluke“

Na Zlataru je 15. oktobra uspešno okončan trodnevni trening za mlade iz Topličkog kraja, kao prva u nizu aktivnosti u okviru istoimenog projekta, koji sprovodi Udruženje Intermedia uz podršku Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope.

Predsednik Udruženja, Vladimir Mitrović je zajedno sa trenerskim timom i ekspertima tokom treninga učesnike detaljnije upoznao sa osnovnim pojmovima iz oblasti participacije mladih – šta je zapravo učešće mladih, zašto je važno da mladi učestvuju aktivno u javnom i političkom životu lokalne zajednice i kakve promene time mogu da izazovu, koji su načini da mladi budu aktivniji i da se njihov glas čuje, kako mladima približiti rad lokalne administracije i sl. Takođe, polaznici su bili u prilici i da se informišu o dostupnim međunarodnim fondovima koji podržavaju omladinske inicijative i projekte, kako bi im se pružile dodatne informacije i alati da iniciraju različite aktivnosti u svojim lokalnim zajednicama.

Kroz interaktivna predavanja, rad u manjim grupama, diskusiju o pozitivnim i negativnim primerima iz okruženja, mladi polaznici, inače predstavnici različitih struktura-omladinskih udruženja i neformalnih grupa mladih, kancelarija za mlade, ali i lokalne administracije, imali su priliku da podele svoja razmišljanja i iskustva o izazovima i preprekama za uspešno učešće mladih, kao i da diskutuju o načinima da se te prepreke prevaziđu.

Nakon treninga, za oktobar-novembar 2017. dogovorene su radionice u lokalnim zajednicama, tokom kojih će polaznici kroz vršnjačko učenje upoznati druge mlade sa značajem lokalnog aktivizma, a svi zaključci i komentari biće podeljeni na završnoj konferenciji 5. decembra, simbolično zakazanoj na Međunarodni dan volontera i Dan opštine Blace, iz koje dolazi organizator projekta.

Kao jedan od prvih ciljeva u daljem radu sa lokalnom administracijom učesnici su naveli reviziju lokalnih akcionih planova za mlade i davanje sopstvenog doprinosa na obogaćivanju sadržaja ovih dokumenata od značaja za mlade.

Povezani članci