Predstavljamo Praktikum za obrazovanje o ljudskim pravima kroz sport

Dragi sportski radnici i sportske radnice, sportisti i sportistkinje, predstavljamo vam Praktikum za obrazovanje o ljudskim pravima kroz sport. Želite da ojačate pedagošku ulogu trenera, negujete prave vrednosti među polaznicima/ama i tako izgradite kompletne osobe na terenu i van njega? Ukoliko je odgovor pozitivan, priručnik koji je pred vama pomoći će vam u tome.

Udruženi, sportski i radnici u polju ljudskih prava, zahvaljujući informacijama sa terena i prethodnom iskustvu, priredili su brošuru pred vama uz praktične primere kako da sprovodite obrazovanje i ojačavate edukatorsku ulogu trenera. Takođe, saznaćete i na koji način da uključite mlade sportiste i sportistkinje u proces neformalnog obrazovanja.

Praktikum je rezultat projekta “Skok ka jednakosti polova” koje je sprovodilo naše udruženje u partnerstvu sa Gimnastičkim društvom Palilula, uz ekspertizu Razvojnog centra za mlade i finansijsku podršku Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope.