Održan Konsultativni sastanak u okviru projekta „Skok ka jednakosti polova“

Održan Konsultativni sastanak u okviru projekta „Skok ka jednakosti polova“

Konsultativnim sastankom zaokružene su terenske aktivnosti u okviru projekta „Skok ka jednakosti polova“. Mlade žene, treneri ritmičke gimnastike, okupile su se još jednom uz prisustvo projektnog tima kako bi podelile iskustvo stečeno prethodnih meseci.

Sastanak je vodila Aleksandra Knežević, ekspert za ljudska prava u sportu, diskutovano je o toku procesa, prikupljene su informacije sa terena i raspravljano je o daljim koracima u polju neformalne edukacije o ljudskim pravima kroz sport.  Zaključeno je da je poželjno sa ovom metodom rada početi od najranijeg doba sa mladim sportistima i sportistkinjama, uz pristup prilagođen uzrastu. Takođe je napomenuto da je neophodno kontinuirano osnaživanje trenera u ovom polju.

Podsetimo, mladi treneri ritmičke gimnastike iz Beograda prvo su okupljene na inicijalnom treningu za izgradnju kapaciteta kao edukatora za ljudska prava kroz sport. Potom su stečeno znanje prenosile polaznicama tokom radionica na treninzima, a učestvovale su i u promotivnim aktivnostima. Sledi objedinjavanje zaključaka i preporuka u Praktikumu za obrazovanje o ljudskim pravima kroz sport, koji će biti dostupan na internetu za dalje korišćenje, čime će proces biti kompletno zaokružen.

Projekat je sprovodilo naše udruženje u partnerstvu sa Gimnastičkim društvom Palilula, uz podršku Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope.

Povezani članci