O aktivizmu mladih u Kuršumliji

O aktivizmu mladih u Kuršumliji

Polaznice projekta „Moja opština, moje odluke“ Miljana Ilić, Milanka Jovanović i Vera Vasiljević organizovale su 2. decembra radionicu za mlade u prostorijama Omladinskog centra Kancelarije za mlade opštine Kuršumlija, kako bi sa vršnjacima podelile osnovna znanja i informacije do kojih su došle tokom inicijalne obuke na projektu.

Bilo je reči o tome kako se mladi mogu angažovati više u radu lokalne administracije, dostavljati svoje ideje i predloge, učestvovati u pripremi lokalnih akcionih planova za mlade.

Generalni zaključak je da trenutno mladi nemaju dovoljno ni entuzijazma ni informacija da bi bili aktivniji učesnici lokalnih društvenih procesa i da je neophodno da se konstantno radi na njihovom podizanju svesti o značaju sopstvenog angažmana, kako kroz formalno, tako i kroz neformalno obrazovanje i radionice poput ove.

Mlade polaznice iz Kuršumlije podeliće sve zakjučke do kojih su došle tokom ove, ali i prethodnih lokalnih akcija koje su realizovale u sklopu projekta na završnoj konferenciji, čije je održavanje najavljeno za 14. decembar 2017.

Povezani članci