Kampanja projekta „Skok ka jednakosti polova“ u jeku

Učimo o jednakosti polova na terenu i van njega kroz projekat „Skok ka jednakosti polova“. U okviru medijske kampanje učesnice projekta pripremile su fleš mob gde kroz pokret promovišu važnost ravnopravnosti žena u sportu i društvu.

Cilj je da dopremo do što većeg broja mladih i tako ih upoznamo sa važnom porukom – da muškarci i žene imaju jednaka prava u svim segmentima života.

Projekat je finansijski podržala Evropska omladinska fondacija Saveta Evrope.