Prvi konsultativni sastanak nevladinog sektora na okružnom nivou

U Blacu je održan prvi konsultativni sastanak pod nazivom “Građanska participacija u formulisanju i primeni lokalnih politika i odgovorno trošenje budžetskih sredstava”.

Opširnije