U Blacu održan seminar o odnosima s javnošću i tržišnim komunikacijama

U skupštinskoj sali Opštine Blace održan je seminar o tržišnim komunikacijama i PR aktivnostima, sa akcentom na praćenju medija i analizi medijskog sadržaja, u organizaciji udruženja Intermedia.

Opširnije