Radionice za „Skok ka jednakosti polova“

Radionice za „Skok ka jednakosti polova“

Mlade žene, treneri ritmičke gimnastike iz Beograda, održavaju radionice u okviru projekta „Skok ka jednakosti polova“. Devojke koje su prošle inicijalni trening nastavile su sa prenosom znanja ritmičarkama koje treniraju.

Veštine da edukuju polaznice o ljudskim pravima kroz neformalno obrazovanje, stečene kroz prethodnu obuku, iskoristile su da porazgovaraju sa mladim ritmičarkama, stavljajući akcenta na jednakost polova. Učile su ih da žene i muškarci imaju jednaka prava u svim poljima, da snagu sa terena koju ulažu u postizanje rezultata treba da nose i kroz život kada se radi o njihovim pravima i pravima njihovih vršnjakinja.

Projekat sprovodimo u partnerstvu sa GD Palilula, a uz finansijsku podršku Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope.

Povezani članci