Najavljujemo „Skok ka jednakosti polova“

Najavljujemo „Skok ka jednakosti polova“

Vreme je za „Skok ka jednakosti polova“, projekat koji će naše udruženje sprovoditi u saradnji sa Gimnastičkim društvom Palilula. Aktivnosti su planirane u periodu maj-septembar, a kada se uslovi steknu usled pandemije korona virusa, prva u nizu biće inicijalni trening za trenere ritmičke gimnastike sa teritorije Beograda.

Polaznice će kroz neformalno obrazovanje učiti o ljudskim pravima i njihovoj zaštiti sa akcentom na jednakosti polova, a potom će same prenositi znanje i osnaživati mlade ritmičarke kroz terenske aktivnosti. Fizička aktivnost je jedna od osnovnih ljudskih prava, a sport je poligon na kom su zastupljena mnoga od njih, od međusobnog poštovanja, do jednakosti, prava na nediskriminaciju…

Udruženje Intermedia već je iskusno u promociji ljudskih prava i njihovoj zaštiti kroz sport stoga se i sada odlučilo za ovu liniju, a ovog puta će projekat sprovesti uz podršku Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope.

Sve aktivnosti projekta „Skok ka jednakosti polova“, a potom i rezultati biće predstavljeni kroz sveobuhvatnu medijsku kampanju.

Povezani članci